Благодарение на Францускиот Институт од Скопје, професорите Драган Трпковски и Тони Јаневски кои се дел од тимот професори кои предаваат во двојазичните паралелки, остварија работна посета на ректоратот од академскиот регион Оверња-Рона-Алпи и на средното училиште од градот Беле.
Целта на посетата беше запознавање на менаџерскиот тим од партнерското француско училиште како и можноста за започнување на проект за школски размени од Еразмус+.
Двете страни се согласија соработката да се продлабочи со започнување на ателјеа помеѓу нашите и француските ученици.
Првата посета на француското училиште е предвидена за периодот мај 2024.