„Градење на капацитети на училишта за програмата Еразмус + обуки и интерактивни работилници, унапредување на вештини и развивање на инклузивни и зелени политики согласно Еразмус + приоритетите“

Во периодот од 12 до 14 Октомври 2023 год, Елица Ангелова – професор по англиски јазик при нашето училиште СОУ„Св. Кирил и Методиј“–Неготино, присуствуваше на активност за обука и соработка во полето на образование и тренинг под мото „Градење на капацитети на училишта за програмата Еразмус + обуки и интерактивни работилници, унапредување на вештини и развивање на инклузивни и зелени политики согласно Еразмус + приоритетите“ во организација на националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија.

На настанот беа дискутирани повеќе аспекти на Еразмус + проектите и можностите кои ги нуди самата програма, односно целите и приоритетите на програмата во претстојниот период (инклузија и различност , дигитална трансформација , еколошка одржливост и борба против климатски промени, учество во демократски живот ) . Целта на овие проекти е да го подржи доживотното учење, стручното усовршување и личниот развој на луѓето во образованието, младите и спортот во Европа и пошироко.