Посета на саемот за студии во Франција

На ден 30.10.2023 учениците од сите билингвалните паралелки го посетија Саемот за студии во Франција што се одржа во НУБ “Св. Климент Охридски”.

Саемот беше свечено отворен од министерот за образование и од амбасадорот на Франција.
Десетина државни и приватни универзитети од Франција ги претставија своите програми и кампуси пред нашите ученици.

Неколку ученици од IV година беа заинтересирани за продолжување на нивното школување во Франција и истите беа подетално информирани за начинот на аплицирање на универзитетите во Франција.