Европскиот ден на правдата – 25 Октомври

По повод Европскиот ден на правдата – 25 Октомври, во посета на Основен суд Неготино присуствуваа  ученици  од III (трета) година од СОУ ,, Свети Кирил и Методиј ” – Неготино.