Членовите на ЕКО секцијата во нашето училиште ни го разубавија и збогатија денешниов ден со изработка на цртежи со еко содржини, создаваа дела со елементи од природата и успешно рециклираа.