Одбележување на есенски ден-историски час и спортско-рекреативни активности

 

Учениците од I и II година заедно со кл.раководители го посетија споменикот на Манчо Малиминов на кој од страна на професор по историја Дијана Јованова беше одржан историски час за животот и делото на нашиот сограѓанин Манчо Малимонов.

Учениците пак од III и IV година имаа свои екипи и го одиграа класното првенство во фудбал.Останатите присутни ученици навиваа за своите фаворити.