На ден 5.10.2023 директорката на училиштето и координаторот на билингвалните паралелки имаа работен годишен состанок со останатите училишта со двојазична франкофонска настава.
Состанокот се одржа во гимназијата Р.Ј.Корчагин во Скопје каде што беа спомнати престојните активности и проекти како и започнувањето на нова училишна размена со француската гимназија од Беле.