„Маскенбал-2023г“

Нашите ученици како дел од забавна програма на градскиот плоштад -„Маскенбал-2023г“