Средношколски весник на СОУ„Св.Кирил и Методиј“- Неготино

СРЕДНОШКОЛСКИ ВЕСНИК НА СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО

Почитувани, ќе ни биде чест да го прочитате новото издание на ?средношколскиот весник ,,Младина” – списание на учениците во СОУ ,,Св. Кирил и Методиј” – Неготино. Благодарност до главниот уредник: Блаже Јанев, техничките уредници: Драган Моневски, Благица Захарчева и Викторија Методиева, авторот на корицата: Никола Димчев, ученичките Христина Најдовска, Викторија Трајкова и сите други ученици-новинари под менторство на професорката Маја Којчева – Величкова.