Патронен празник на училиштето

По повод Патрониот празник на нашето училиште денес беше реализирана културно-уметничка програма, од страна на нашите ученици под менторство на професор Јонче Ангелов и професор Наташа Јанева.
Исто така беше испечатен и нов број од училишниот весник Младина, под менторство на професорката Маја Којчева – Величкова. За ученик на генерација 2018/2022 беше избрана ученичката Милена Камчева од IV5. Најдобар ученик од електротехничка струка е Ристе Симонов од IV7. Најдобар ученик од хемиско-технолошка струка е Изабела Ѓорѓиева од IV9. Голема благодарност до сите присутни гости на денешниот Патронен празник на нашето училиште.