Реализирана и третата акција – во соработка на Еко Вита. Нашиот училишен двор е збогатен со благородното Ginko Biloba и нови садници. Да ја сакаме и негуваме природата една и единствена е!