Конкурс за литературни творби по повод Патрониот празник на училиштето

Драги ученици

СОУ „Св. Кирил и Методиј“ во чест на нашиот и ваш претстоен Патронен празник распишува Конкурс за литературни творби ( поезија и проза) на тема:

Кирил и Методиј- апостоли на словенската писменост и култура

Есејот треба да содржи од 350-450 збора. Рокот за доставување на творбите е 18 мај 2021година, а бројот на доставените творби е неограничен. Сите заинтересирани ученици своите творби да ги достават на следнава е-маил адреса: majakojceva@gmail.com

Голема благодарност од Активот по македонски јазик и литература