Еднодневна екскурзија

Спојот на младоста, уметноста, умешноста, спортскиот ентузијазам, амбициозноста на учениците и наставниот кадар го акцентираа денешниот  ден 21.3.2017 (вторник) преку реализација на еднодневна екскурзија до локалитетот „Антигона“ , еколошката и ликовната акција во училиштето, како и уживање во велосипедизмот.
Младоста е раздобје кое нема граници, кое умее да твори, да обновува и да го сочува и цени тоа што го има, а денешниот ден дишеше во ваква продуктивна атмосфера.