Новинарите од Телевизија Страшо Пинџур (ОУ”Страшо Пинџур” -Неготино) заедно со нашите колеги ви ги претставуваат образовните можности кои ги нуди нашето училиште.