Оваа недела во Скопје, наши професори од Хемиско-технолошката струка учествуваа во дводневна работилница за пренамена на био-отпад во биотехнолошка лабораторија со цел успешна интеграција на ваков вид на содржини во лабораториската пракса во нашето училиште. Наскоро и наши ученици од профилите Хемиски лаборант и Прехранбен техничар ќе земат учество во оваа работилница заедно со ученици од 7 региони од државата за подобрување на нивните вештини и знаења кои ќе им послужат во идните професии.