Денес во просториите на училиштето директорката Ангелина Илиева оддржа работна средба на која се дискутираше за прашања поврзани со програмата и предвидениот тек на првата од предвидените три обуки на тема: „Обука за испитувачи за наставници и тренери“ како дел од проектот финансиран од германското Сојузно Министерство за економска соработка и развој (BMZ) преку sequa, Образовниот центар на баварското стопанство (bbw gGmbH).

Од страна на организаторите беа дефинирани целите на обуката, односно како да се дизајнира завршниот испит во согласност со германските стандарди, со содржини како што се испити фокусирани на активност, барања за квалитет на испитите и методи и инструменти за испитување.

Во текот на наредната недела обуката ќе биде реализирана во периодот од 24-25.08.2022 година и во истата ќе учествуваат тројца професори од нашето училиште.