Државни натпревари по француски јазик

На државните натпревари по француски јазик, учениците од билингвалните паралелки постигнаа оваа година одлични резултати:

Загорка ПАНОВА, I5, I место на државниот натпревар  по француски јазик за прва година за видео и PowerPoint презентација на тема “ Моето секојдневие со Ковид 19”

Аделина Леа МАРАНГУ, III5, III место на државниот натпревар  по француски јазик за трета година “Олимпијади 2021”, во категоријата Билингвални паралелки, како и за

Даме ДИМОВ, ученик во I1, финалист на натпреварот за француска шансона каде очекуваме место во првите тројца (30 мај 2021)

Ментор: Драган ТРПКОВСКИ