Одбележување на денот на македонскиот јазик

Во чест на овој голем ден, 5-ти Мај – ден на македонскиот јазик, по иницијатива на младинската организација и со голема помош од страна на активот по македонски јазик, особено професорката Маја Тефова, одржавме кратка online дискусија на платформата Zoom.

Дискусијата се водеше на темата „Јазикот наш насушен“ и неколку ученици ги споделија своите мислења на истата.

Изразуваме благодарност до сите учесници во дискусијата и сите професори и ученици кои внимателно ја следеа истата, се надеваме дека уживавте. Оние кои не можеа да присуствуваат, може да ја проследат во видеото кое ќе биде прикачено во прилог. Уживајте во нашиот труд, повелете: