МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

За подобра феријална практика и практична обука кај работодавач, СОУ „Св. Кирил и Методиј” – Неготино вчера на 16.03.2021 година потпиша МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА со Наташа Трејд ДОО, Пивка 2002 ДОО и Шишкови-Д ДОО.