Известување за третото пријавување за упис на ученици во прва година за учебната 2020/21г.

трето ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ЈУНСКИОТ УПИСЕН РОК

Во врска со уписот на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година коj ќе се реализира на 29 јуни 2020 година во период од 07:00 до 13:00 часот, а со цел да се почитуваат препораките дадени од надлежните институции заради настанатата ситуација со вирусот COVID 19, Ве замолуваме доследно почитување и придржување кон следниот:

Азбучен ред од презимето на ученикот,согласно со Протоколот за упис од МОН

За 29.06.2020 важи следната временска рамка:

07 – 09 часот за презимиња од А – Ж

09 – 11 часот за презимиња од З – М

11 – 13 часот за презимиња од Н- Ш

Резултатите од третиот уписен рок ќе бидат објавени на 30 јуни.

Ве известуваме дека поради било какви причини ученикот не стигне во временската рамка за упис уредно ќе му бидат примени документите ,но кога ќе се створат услови пропишани со Протоколот за упис.

Учениците треба да имаат пополнети и комплетирани документи при влезот во училиштето.