Формулар – пријава за упис во средно училиште во прва година во учебната 2020/2021

Почитувани идни ученици,

Пријавата за упис, од mon.gov.mk, може да се превземе на следниот линк:
Пријава_за_упис_2020-2021_година_-_мак

Истата пополнета, заедно со сите потребни документи објавени во конкурсот ја приложувате на самиот упис.

Во вркса со изборот на подрачјето подетално може да се информирате на нашата веб страница.