Денес во нашето училиште се одржа презентација за формирање на дебатен клуб од страна на локалниот координаторот на МОФ (Младински образовен форум) за нашата општина – Кристина Тодорова.

Активностите на МОФ предвидуваат учениците да учат новинарски вештини, како да дебатираат на разни теми што ги засегаат младите и да се стекнат со правни знаења за да ги знаат своите права. Истовремено, ќе имаат можност да се обучат како да изработуваат проекти и со нив да аплицираат пред домашни и меѓународни фондови за развој на младинскиот активизам.