Регионалниот натпревар по физика

На регионалниот натпревар по физика кој се одржа на 08.04.2023 година во средното училиште Раде Јовчевски Корчагин во Скопје, следните ученици успешно го претставија нашето училиште и се пласираа на државниот натпревар по физика:
1. Нина Мечева I4 (ментор Тони Јаневски)
2. Здравко Јованов IV5 (ментор Слаѓана Пецова)
3. Василка Атанасова I2 (ментор Слаѓана Пецова)
4. Анастасија Манчева I4 (ментор Тони Јаневски).
Државниот натпревар по физика ќе се одржи на 29.04.2023 година во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.