Ликовниот конкурс ,,Македонски раси на кучиња, најдрагите придружници на децата”

Од ликовниот конкурс ,,Македонски раси на кучиња, најдрагите придружници на децата” организиран од Кинолошки клуб ,,Македонски паничар” на кој четири ученички од нашето училиште учествуваа и истите освоија награди од прво и второ место од вкупно 541 ученик од 37 основни и средни училишта.
Честитки до сите!
I Година
1. КАРОЛИНА МАРКОВА I4 – прво место;
2. ТЕОНИЈА РИСТОВА I3 – второ место;
II година
1. ЈОВАНА ТРАЈКОВА II1 прво место и
2. СТЕФАНИЈА НАСТОВА II1 второ место.