Патронен празник на училиштето

Едно поинакво обележување на патрониот празник – видео честитка изработена од нашите ученици, под менторство на професорката Маја Тефова.

Уште еднаш, нека ни е честит патрониот празник!