Известување до матурантите кои полагаат училишна матура

Учениците кои полагаат училишна матура или завршен испит (за стручните паралелки) треба да пополнат пријава во просториите на стручната служба во периодот од 15.04.2021 до 30.04.2021 (најдоцна до 13h )

УМК при СОУ,, Св. Кирил и Методиј” – Неготино