МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА со АНГ Компани од Неготино

За подобра феријална практика и практична обука кај работодавач СОУ „Св. Кирил и Методиј” – Неготино на ден 07.04.2021 година потпиша МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА со АНГ Компани од Неготино.