Е-книга од конкурсот ,,Еко свет”

По иницијатива на Младинската организација при СОУ,, Св Кирил и Методиј” и професорката по македонски јазик и литература Маја Којчева – Величкова нашите ученици Невенка Дишева, Јована Анѓелковска и Елена Тимова создадоа е-книга во која се собрани творбите кои пристигнаа на конкурсот ,,Еко свет”.

Уживајте во читањето!