ФИНКИ додели стипендија за бесплатно студирање на првите 13 ученици на ранг листата од регионалниот натпревар по информатика

ФИНКИ додели стипендија за бесплатно студирање на првите 13 ученици на ранг листата од регионалниот натпревар по информатика.

Честитки за постигнатиот успех и за наградата од ФИНКИ – стипендија за студирање, на учениците од нашето училиште Бојан Вучков  и Стефан Поцев  и желба за успех во понатамошното школување.

Честитки и до нивниот ментор – професорката Марија Пенкова.