МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА со Технички Институт Македонија ДОО

За подобра феријална практика и практична обука кај работодавач, СОУ „Св. Кирил и Методиј” – Неготино денес на 01.03.2021 година потпиша МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА со Технички Институт Македонија ДОО Неготино.