МИМО активност

И оваа учебна 2020/21г. во СОУ„Св.Кирил и Методиј“- Неготино продолжуваат активностите за МИМО (Меѓуетничка интеграција на младите во образованието) и во рамките на класниот час.

Креативниот дух на младиот човек не запира. Да се потсетиме каде е човекот, како сите ние сме еднакви и како ќе издржиме пред предизвиците.

II 3 клас (гимназиско образование) ОХА при нашето училиште.

 

Презентација за МИМО активности за II 3 клас за учебна 2020-21г. (pdf)

Презентација за МИМО активности за II 3 клас за учебна 2020-21г.(pptx)