Известување до родителите/старателите

Почитувани родители/старатели,
Би сакале да ве информираме дека училиштето постапува според протоколите и мерките за заштита од Covid-19 и затоа е потребно ваша соработка со цел да се придржуваме сите заеднички до насоките утврдени во протоколот за реализација на настава со физичко присуство (за учениците од III и IV година кои реализираат практична обука со физичко присуство) и да постапуваме според „АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19„


  • ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА ДЕТЕ СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛНО НА КОВИД-19

Доколку одреден ученик,  развие покачена телесна температура над 37,5 С° во домашни услови и има симптоми карактеристични на КОВИД-19 (малаксалост, кашлица, отежнато дишење, пролив, повраќање и др.) потребно е родителот/старателот да го извести класниот раководител со цел понатамошно постапување.  (контакт со епидемиолошката служба во надлежниот Центар за јавно здравје и со матичниот доктор/педијатар на ученикот).  Во координација меѓу епидемиологот од епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ, матичниот лекар/педијатар и родителот/старателот на детето се одлучува за понатамошната дијагноза/тестирање/третман на ученикот. Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ прави епидемиолошка проценка на ризик за можноста од проширување на инфекцијата.

  •  ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА УЧЕНИК ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19
    Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ/матичниот лекар на ученикот ги известува родителите/старателите и назначеното одговорно лице во училиштето за позитивниот резултат на ученикот (по што е потребно родителите да стапат во контакт со класниот раководител). Центарот за јавно здравје го известува Институтот за јавно здравје за позитивниот резултат на ученикот со цел превземање на понатамошни епидемиолошки мерки за спречување на ширење на инфекцијата.
Јавното здравје е заедничка одговорност!