Локации за полагање на државна матура за јунски испитен рок 2020

Предметот Математика на 03.07.2020 година за сите кандидати (од цела држава) ќе се реализира во ПСУ „НОВА“, Скопје, општина Карпош.

Останатите предмети што се полагаат ќе се реализираат на следниве локации: