Сooпштение за упис на ученици во прва година при СОУ „Св.Кирил и Методиј“- Неготино за учебната 2020/21 ГОД.

 

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ПРИ  СОУ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ “ НЕГОТИНО ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОД.

Запишувањето на учениците  е на:

 16 и 17 јуни  2020 год  – прв рок

24 и 25 јуни 2020 год – втор рок

29 јуни 2020год трет рок

Зaпишувањето ќе се реализира според азбучен ред од презимето на ученикот,согласно со Протоколот за упис од МОН

За сите уписни денови важи следната временска рамка:

07 – 12 часот за презимиња од А – Ж

12 – 16 часот за презимиња од З – М

16 – 19 часот за презимиња од Н- Ш

 

Ве известуваме дека поради било какви причини ученикот не стигне во временската рамка за упис уредно ќе му бидат примени документите ,но кога ќе се створат услови пропишани со Протоколот за упис.

Учениците треба да имаат пополнети и комплетирани документи при влезот во училиштето.

 

Од управата на СОУ „Св.Кирил и Методиј “ Неготино