Посета на директорот на Францускиот институт- Скопје

 

Директорот на Францускиот институт од Скопје, г-дин Емануел Рембер (Emanuel Rimbert) на ден 20.12.2019г. го посети СОУ „Св.Кирил и Методиј„ каде што се сретна со ново избраната директортка како и со активот на билингвалните паралелки.

Беше дискутирано за тековните и идните проекти на нашето училиште во соработка со Францускиот институт. И во иднина, Францускиот институт ќе помага во развојот на човечките ресурси преку разни обуки и присуство на професорите од билингвалните паралелки во земјата и во странство.

Исто така, беше разговарано за набавка на електронска табла која што ќе биде потребна не само на билингвалните паралелки туку и на останатите во училиштето.  Францускиот институт и понатаму ќе помага во организирање на школски размени со француски училишта со цел учениците да се запознаат со друга култура и образование.

Посетата на г-нот Рембер се заокружи со промовирање на неговата најнова книга насловена “Во Ларингитија” пред учениците од билингвалните паралелки, професори од гимназијата и основните училишта и останати гости. Промоцијата беше во градскиот музеј во Неготино.