СОУ„Св.Кирил и Методиј“-НЕГОТИНО УПИСИ 2017/2018

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г ВО ЈУНСКИОТ УПИСЕН РОК

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни 2017 година од 07:30h до 15:00h, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година.

Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 5 јули 2017 година од 07:30h до 15:00h, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 6 јули 2017 година.

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г ВО АВГУСТОВСКИОТ УПИСЕН РОК

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 24 август 2017 година од 07:30h до 15:00h, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август 2017година.