НОВИНАРСКИ КЛУБ
СОУ ,,Св. Кирил и Методиј“ – Неготино е едно од десетте средни училишта кои станаа дел од проектот на USAID и IREX со наслов ,,Младите размислуваат“.
Проектот го спроведуваат Младинскиот образовен форум и Македонскиот институт за медиуми и има за цел унапредување на медиумската писменост кај учениците од основните и средните училишта.
Во рамките на проектот младите ќе ги изучуваат новинарските и медиумските вештини.
Координатор на проектот е проф. Маја Којчева – Величкова.

Свечена програма во чест на ТX-фондацијата по повод извршената реконструкција на училишната зграда

Денес во нашето училиште беше одржана свечена програма во чест на ТX-фондацијата по повод извршената реконструкција на училишната зграда (кровна реконструкција, менување прозорци и молерски работи).
Врз основа на потпишаниот меморандум за соработка помеѓу општина Неготино и добротворната фондација Тиекс за реновирање на зградата на училиштето и подобрување на условите за одвивање на образовно-воспитниот процес, во изминатиот период се одвиваа градежни активности.➡️Се извршија поправки и изолација на централниот покрив на училиштето, поставување на галериски прозорци и поправка и молерисување на ѕидовите.

Благодарност до донаторот!

Вашиот хуман гест и благородно срце го направија нашето училиште вистински дом за нашите ученици.

 

 

Членовите на ЕКО секцијата во нашето училиште ни го разубавија и збогатија денешниов ден со изработка на цртежи со еко содржини, создаваа дела со елементи од природата и успешно рециклираа.

Одбележување на есенски ден-историски час и спортско-рекреативни активности

 

Учениците од I и II година заедно со кл.раководители го посетија споменикот на Манчо Малиминов на кој од страна на професор по историја Дијана Јованова беше одржан историски час за животот и делото на нашиот сограѓанин Манчо Малимонов.

Учениците пак од III и IV година имаа свои екипи и го одиграа класното првенство во фудбал.Останатите присутни ученици навиваа за своите фаворити.

Посета на саемот за студии во Франција

На ден 30.10.2023 учениците од сите билингвалните паралелки го посетија Саемот за студии во Франција што се одржа во НУБ “Св. Климент Охридски”.

Саемот беше свечено отворен од министерот за образование и од амбасадорот на Франција.
Десетина државни и приватни универзитети од Франција ги претставија своите програми и кампуси пред нашите ученици.

Неколку ученици од IV година беа заинтересирани за продолжување на нивното школување во Франција и истите беа подетално информирани за начинот на аплицирање на универзитетите во Франција.

 

„Градење на капацитети на училишта за програмата Еразмус + обуки и интерактивни работилници, унапредување на вештини и развивање на инклузивни и зелени политики согласно Еразмус + приоритетите“

Во периодот од 12 до 14 Октомври 2023 год, Елица Ангелова – професор по англиски јазик при нашето училиште СОУ„Св. Кирил и Методиј“–Неготино, присуствуваше на активност за обука и соработка во полето на образование и тренинг под мото „Градење на капацитети на училишта за програмата Еразмус + обуки и интерактивни работилници, унапредување на вештини и развивање на инклузивни и зелени политики согласно Еразмус + приоритетите“ во организација на националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија.

На настанот беа дискутирани повеќе аспекти на Еразмус + проектите и можностите кои ги нуди самата програма, односно целите и приоритетите на програмата во претстојниот период (инклузија и различност , дигитална трансформација , еколошка одржливост и борба против климатски промени, учество во демократски живот ) . Целта на овие проекти е да го подржи доживотното учење, стручното усовршување и личниот развој на луѓето во образованието, младите и спортот во Европа и пошироко.

Обука на тема: “Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на средните стручни училишта и образованието на возрасните”

На 16 и 17 октомври во Скопје се одржа дводневна обука на тема “Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на средните стручни училишта и образованието на возрасните”, на која земаа учество директорката на нашето училиште проф.Сузана Стоева и заменик координаторот на овој проект проф.Елена Илиевска Честојнов.

Овој ЕУ проект започна со имплементација на 27 септември 2021 година. Стручното образование и обука како комплексен и хетероген сектор е идентификуван како најзначаен потсистем на системот на образование во однос на потребите на пазарот на трудот. Клучна улога во неговиот развој имаат обуките на кои и понатаму ќе земаме активно учество.

На ден 5.10.2023 директорката на училиштето и координаторот на билингвалните паралелки имаа работен годишен состанок со останатите училишта со двојазична франкофонска настава.
Состанокот се одржа во гимназијата Р.Ј.Корчагин во Скопје каде што беа спомнати престојните активности и проекти како и започнувањето на нова училишна размена со француската гимназија од Беле.

Денес во нашето училиште се одржа презентација за формирање на дебатен клуб од страна на локалниот координаторот на МОФ (Младински образовен форум) за нашата општина – Кристина Тодорова.

Активностите на МОФ предвидуваат учениците да учат новинарски вештини, како да дебатираат на разни теми што ги засегаат младите и да се стекнат со правни знаења за да ги знаат своите права. Истовремено, ќе имаат можност да се обучат како да изработуваат проекти и со нив да аплицираат пред домашни и меѓународни фондови за развој на младинскиот активизам.