Како училиште имаме одговорност да ги насочиме, инспирираме и поттикнеме нашите ученици.

Кога се наоѓате на крстопат за да изберете средно училиште, ви препорачуваме да видите што имаме да понудиме и да земете предвид дека нашата цел е да ви помогнеме да се соочите со современиот свет и со неговите барања.
Како училиште насочено кон семејството, сметаме дека учениците и нивните семејства се дел од училиштето, дел од заедницата и се стремиме да го дадеме само она што е најдобро за нив.
Знаењето и вештините со кои ќе се стекнат учениците во СОУ „Св Кирил и Методиј”- Неготино и нашата посветеност за нивниот професионален развој, ќе им овозможат остварување на сите замисли за сопствената професионална иднина.

Овде може да ја погледнете презентацијата за училиштето.