Средношколски весник ,,Младина” 2024

Почитувани, ќе ни биде чест да го прочитате новото издание на средношколскиот весник ,,Младина” – списание на учениците во СОУ ,,Св. Кирил и Методиј” – Неготино. Благодарност до сите членови на медиумскиот клуб ,,Младина” и до сите наши читатели и поддржувачи.