Oтворен ден на училиштето СОУ ,,Св. Кирил и Методиј”

Почитувани полуматуранти и родители,