Обележување на патрониот празник на училиштето

Денеска со пригодна програма подготвена од нашите ученици, под менторство на проф. Сузана Стоева и проф. Јонче Ангелов ги пречекавме бројните гости од Општина Неготино, предводени од градоначалникот д-р Горан Стојанов, претставници од бизнис секторот, соработници, родители, претставници од основните училишта и сегашни и пензионирани наши професори. Пред присутните се обрати и директорот на СОУ ,,Св. Кирил и Методиј” – Неготино, Ѓорѓи Ристов, кој упати порака за соработка.
Во рамки на патронатот се промовираше и им се подели на присутните и нашиот училиштен весник ,,Младина”, дело на нашите ученици, под менторство на проф. Маја Којчева – Величкова.