АКТИВНОСТ ЕКО-МИМО

На ден 27.11. 2019г. (среда)

На ден 27.11.2019г. (среда) од 11.30часот до 13часот во училишната библиотека се реализираше активност на ЕКО и МИМО во нашето училиште. Во активноста учествуваа ученици членови на МИМО и ЕКО за учебната 2019г./20г. Под мотото на 20 Ноември-Светскиот ден на детето, се поставија различни творби (поетски и прозни), како и есеи поврзани со денот на детето.

              

Исто така, се напишаа и многу пораки кои ја поставија и основата на правата и одговорностите кои треба да ги почитуваат децата, но и возрасните. Без разлика на етничката припадност и улогата на Екологијата посебно, се изработија и ликовни творби за децата и целта на оваа активност: светскиот ден на детето да се поврзе со еколошката свест и едно општество за сите деца.