САМОСТОЈНА МИМО АКТИВНОСТ

На ден 8.11.2019г.(петок)

На ден 8.11.2019г. (петок) од 12.10часот до 13часот се реализираше самостојна МИМО активност во нашето училиште. Во активноста учествуваа ученици од различни етнички групи. Под мотото: „Да бидеме свои, да бидеме единствени“ со предлог од Активот по математика и од Активот технолози во рамките на СИТ при МИМО во училиштето, учениците – членови на МИМО докажаа дека храната е вистинскиот лек за сите. Дека добрата кујна нѐ зближува, нѐ прави свои, единствени. Учениците покажаа и понудија дел –специјалитети од својата кујна. Пробаа различни вкусови и уште еднаш под мотото на МИМО:„Едно општество за сите“, потврдија дека најважно е да се дружиме, комуницираме и најважно од сѐ да ја чувствуваме младоста во себе- без разлика кои сме, какви сме и каде припаѓаме.