ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА СТРУКА

Хемиско технолошката струка дава можност за избор на еден од профилите:

  • прехранбен техничар -четиригодишно образование
  • хемиски лабораториски техничар-четиригодишно образование
  • месопреработувач– тригодишно образование
  • пекар– тригодишно образование