ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Електротехничката струка дава можност за избор на еден од профилите:

  • електротехничар за компјутерска техника и автоматика – четиригодишно образование
  • електротехничар енергетичар – четиригодишно образование
  • електромеханичар за компјутерска техника и технологија – тригодишно образование

Специјалистичко образование од електротехничка струка за образовните профили:

  • електроничар специјалист за сервисирање на мерни и управувачки уреди
  • електромеханичар за електрични мерни инструменти и уреди