Меморандуми за соработка

За подобра феријална практика и практична обука кај работодавач, СОУ „Св. Кирил и Методиј” – Неготино има потпишано повеќе меморандуми за соработка со следниве претпријатија:

сектор: хемија и технологија
  • ТДВИЛ Наташа-трејд ДОО

 

  • Пивка 2002 ДОО – Неготино

 

 • Шишкови-Д ДОО – Неготино

 

 • ПЗУ Поликлиника ЖАНА – Биохемиска лабораторија

 

 • Јавна Здравствена Установа Здравствен Дом Неготино – ЈЗУ ЗД Неготино

 

 • Венец АД с.Долни Дисан Неготино

 

 • Бовин ДООЕЛ Неготино

 • Lazar Winery 

 

 • Росал ДС ДООЕЛ с.Долни Дисан Неготино

 

 • Шугар арт-Грозданка ДООЕЛ Неготино

 

 • ТД Фрукта доо Неготино

 

 • Кингдом ДООЕЛ Неготино

 • Нутела Леон ДООЕЛ увоз-извоз Неготино

 • КИМ ДООЕЛ Неготино

 • ВВ Попова Кула АД

 

 • ПЗУ Хипократ Неготино

 

 • Пекара ” Вкус” – производство на леб, Демир Капија
сектор: електротехника
 • АНГ Компани – Неготино

 

 • ХБТ Електроник – Неготино

 

 • Технички Институт Македонија ДОО – Неготино

 

 

 • АД ТЕЦ Неготино

 

 

 • Aлкито  Неготино

 • DRAEXLMAIER Manufacturing Macedonia (DMM) Kavadarci 
 • Корона Душко ДОО Неготино (за двата сектори)

 

 • Еуроникел Индустри ДОО (за двата сектори)

 • Авто клиника Cillo – Неготино