Честитки за наградата на Симона Миладинова

Честитки на Симона Миладинова, наша сограѓанка која студира во Франција, за освоеното прво место за изработен проект на тема: Унапредување на средното стручно образование , преку размена на искуства од стрна на стучни лица, наставници и ученици .


Симона го избра нашето училиште, направи консултација за можностите и капацитетите на објектот, струките и наставниот кадар, а истовремено го претстави и на  Градоначалникот на Општина Неготино, од каде се наиде на целосно разбирање и расположение за работа, за  проект, кој тогаш беше во почетна фаза.

Се надеваме дека проектот ќе го реализираме до крај, со што ќе имаме придобивка како училиштето така  и дел од бизнис секторот.

На нашата млада сограѓанка Симона ќе и посакаме: многу проекти, награди и перфектна кариера во областа на науката која ја има избрано како нејзин животен предизвик.